Produktsikkerhed

PRODUKTSIKKERHED HOS PRAXAIR

Minimering af produktrisici

Hos Praxair har vi et team af erhvervsspecialister, teknikere og drifts- og sikkerhedsfagfolk, der undersøger de potentielle miljø-, sundheds- og sikkerhedsmæssige risici ved hvert nyt produkt. Hele produktets livscyklus gennemgås – både indkøb af råvarer, fremstilling, distribution, brug og bortskaffelse.

Vi bruger følgende centrale styringssystemer til at fremme produktsikkerheden:

  • Risikoundersøgelse: Identificere de potentielle risici i hver fase af produktets livscyklus og de designelementer og styringssystemer, der minimerer disse risici.
  • Produktdesignsikkerhed: Gennemgå, hvordan et produkt kan bruges eller misbruges, og identificer designelementer, der kan afbøde potentielle farer.
  • Indkøbsspecifikation og kontrol: Kontroller overholdelsen af indkøbte materialekrav og -specifikationer.
  • Fremstillingskontrol: Etablere procedurer og uddanne personale til at sikre en ensartet produktkvalitet inden for produktspecifikationerne.
  • Distributions- og installationskontrol: Etablere procedurer og uddanne personale til at opretholde sikre produktleverancer, opbevaring og kundeapplikation.
  • Kommunikation om fare: Kommunikere oplysninger om sikker brug og håndtering af de enkelte produkter rettidigt ved hensigtsmæssig brug af sikkerhedsdatablade, produktmærkning, brugsvejledninger, kundeuddannelse og support.
  • Produktbortskaffelse: Etablere procedurer til at identificere produkter, der ikke længere er egnede til kundens brug, og reparere, udskifte eller bortskaffe dem på en miljømæssig forsvarlig måde.
  • Hændelsesrapportering og -undersøgelse: Rapportere, undersøge og analysere hændelser, der involverer misbrug og bortskaffelse af vores produkter for at lære mere om produktrisici og træffe korrigerende foranstaltninger.