Sikkerhed og miljø

SIKKERHED OG MILJØ

Et sikkert arbejdsmiljø

Praxair leverer konsekvent gode resultater – fem gange bedre end den amerikanske industriproduktion i gennemsnit og tre gange bedre end den amerikanske kemiske industri i gennemsnit. Vi fastholder dette niveau af sikkerhed ved aktivt at udlede risikofaktorer og løbende forbedre ydeevnen på verdensplan for hver centrale måleværdi for sikkerhed. Lær mere om, hvordan vi holder på vores medarbejdere, kunder og grupper og bevarer et sikkert miljø gennem vores programmer, politikker og systemer.

Hos Praxair mener vi, at ulykker og skader kan forebygges, og vi påtager os at gøre netop det. Gennem bl.a. Sigma Six-metodologi fortsætter vi med at identificere de medvirkende faktorer for ulykker og bruge vores resultater til at udvikle og gennemføre politikker og praksisser for at hjælpe med at sikre vores medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund.

Vi tager vores produktdistribution alvorligt. Fra lastbilkørsel til rørledninger har vi engageret os i at identificere og imødegå sikkerhedsrisici for chauffører, operatører og beboere i de lokalsamfund, hvor vi opererer.

Praxairs engagement i sikkerhed afspejles i programmer såsom vores lokale nødhjælpsprogram i Nordamerika og de tilsvarende programmer i resten af verden. Gennem det lokale nødhjælpsprogram vil Praxair dedikerede personale i sikkerheds- og miljøservice og kundeservice reagere hurtigt, sikkert og effektivt på nødsituationer hos vores kunder.

De risici, der er forbundet med brugen af Praxairs produkter, identificeres og imødegås i alle faser af produktets livscyklus, herunder produktdesign, fremstilling, markedsføring, distribution, anvendelse, genbrug og bortskaffelse.

Se, hvordan vi arbejder på tværs af discipliner, industrier og sektorer med vore medarbejdere, kunder, leverandører og en række andre interessenter for at få mere fra hånden med færre ressourcer og mindre miljøbelastning.