Forpligtelser

Forpligtelser

Forpligtelser

Hos Praxair forventer vi samme grad af engagement og god opførsel af vores leverandører, som vi forventer af vores ansatte. Alle vores forretninger skal være baseret på retfærdighed, ærlighed, lovlighed, sikkerhed, miljøforvaltning og social bevidsthed. Som leverandør til  Praxair,  skal du ligeledes  overholde  vores kontraktmæssige aftaler, forretningsintegritet og politik for etik samt leverandørforventninger. 

Se vores Business Integrity & Ethics personbeskyttelse

Vi måler vores forventninger til leverandørerne

Hos Praxair måler vi vores leverandører på seks vigtige satsingsområder: 

 • Samlede omkostninger
 • Forsikring med hensyn til forsyninger
 • Kort svartid
 • Global rækkevidde og menneskerettigheder
 • Miljø og sikkerhed
 • Teknologi

Samlede omkostninger

Vi stræber efter at minimere de samlede omkostninger for vores produkter og tjenester for at give vores kunder maksimal værdi. For at vi fortsat kan  gøre dette, forventer vi, at vores leverandører: 

 • Tilbyder en konkurrencedygtig  omkostningsstruktur for alle produkter og tjenester. Denne omkostningsstruktur omfatter anskaffelse, implementering og driftsudgifter for produkter og tjenester samt service og support.
 • Udviser kontinuerlige forbedringer af omkostningsstrukturen.
 • Foreslår måder, hvorpå vi kan forbedre vores produkter og tjenester for at opnå lavere omkostninger.

Forsikring med hensyn til forsyninger

Vi er forpligtet til at levere produkter og tjenester uden afbrydelser. Vi forventer, at vores leverandører: 

 • Foretager en stabil levering uden fejl og forstyrrelser.
 • Er i stand til at levere produkter og tjenester på det sted og tidspunkt, hvor der er behov for det.

Kort svartid

Vi svarer hurtigt på kundehenvendelser, og vi bestræber os på effektivt at løse og eliminere eventuelle problemer, der måtte opstå. Vi forventer, at vores leverandører: 

 • Svarer på henvendelser så hurtigt som mulig med klar, fuldstændig og nøjagtig information.
 • Er i stand til at imødekomme ændringer i efterspørgsel eller krav.
 • Løser eventuelle problemer og udfører nødvendige tiltag for at sikre, at de ikke gentager sig.

Global rækkevidde og menneskerettigheder

Vi samarbejder med leverandører, som kan støtte vores strategier på globalt, regionalt og lokalt plan. Vi forventer, at vores leverandører:

 • Støtter vores behov på lokalt plan og udviser evne til at fungere i de lande, vi opererer i.
 • Tilbyder en samordnet global kontoadministration.
 • Sikrer, at produkter og tjenester er i overensstemmelse med reglerne og de tekniske specifikationer på alle de steder, hvortil der leveres produkter og tjenester.

Praxair er forpligtet til at anerkende og sikre menneskerettighederne i alle de lande, hvor vi driver forretning. Vi søger at gøre forretninger med kunder, leverandører og entreprenører, som deler vores engagement med hensyn til menneskerettigheder, især med hensyn til:

 • Kompensation
 • Retten til arbejde
 • Forebyggelse af chikane
 • Sikkerhed
 • Faglige organisering
 • Forbud mod børne- og tvangsarbejde

Miljø og Sikkerhed

Vi bestræber os på at beskytte sundhed og sikkerhed hos vores kunder, leverandører og medarbejdere. Vi forventer, at vores leverandører har et aktivt sikkerhedsprogram: 

 • Overholdelse af alle vores sundheds- og sikkerhedsregler under udførelse af arbejdet.
 • Overholdelse af alle gældende statslige regler, forskrifter og love.

Vi søger kontinuerligt at forbedre vores miljøpræstationer, drive miljøvenlig virksomhed, integrere miljøhensyn i vores forsknings-, produkt-og procesudviklingsaktiviteter og bidrage til en fælles indsats til beskyttelse af vores natur og arbejdsmiljø. Vi forventer, at vores leverandører: 

 • Sørger for, at alle produkter og tjenester er i overensstemmelse med gældende miljø regler, forskrifter og love
 • Arbejder aktivt på at opfylde eller overgå alle vores gældende miljø- og materialehåndteringspolitikker

Teknologi

Vi søger kontinuerligt at forbedre vores  produkter, tjenester og evner inden for business intelligence, og vi forventer, at vores leverandører støtter vores teknologivision ved at: 

 • Samarbejde om at udvikle teknologi, der er i overensstemmelse med vores fremtidige retning.
 • Opfylde forventningerne til kvalitet ved alle de elementer, vi identificerer som kritiske i forhold til kvalitet.
 • Udvise kontinuerlige forbedringsstrategier med hensyn til de produkter og tjenester, der tilbydes, inklusive mere effektive produktudviklingscyklusser og forbedringer af produktets ydelse. 
 • Give markedsinformation om den tekniske udvikling af de produkter og tjenester, som leverandøren leverer.
 • Udnytte informationssystemer, som vil give os mulighed for at drage fordel af lavere  omkostninger.