Vision 2016

BÆREDYGTIG UDVIKLING VISION 2016

Vi ser fremad

Oplev vores Vision 2016, og se, hvordan den har påvirket vores strategiske platforme, virksomhedens vision og virksomhedens mål. Tabellen nedenfor kortlægger de økonomiske, miljømæssige og sociale temaer i forhold til vores fire verdslige virksomhedsdrivkræfter: vækst i energi, miljøløsninger, nye økonomier og produktivitet via optimal drift. Se, hvordan vi forestiller os 2016.

Strategiske platforme:

  • Indtjeningsvækst & kapitalafkast
  • Kundetilfredshed
  • Bæredygtig udvikling
  • Medarbejderengagement

Virksomhedens vision: At få de bedste resultater for en industrigasvirksomhed i verden ifølge vores kunder, aktionærer, leverandører, medarbejdere og de samfund, hvor vi opererer.

Virksomhedens mål: At integrere bæredygtig udvikling i hele værdikæden. 

DRIVKRÆFTER I VIRKSOMHEDEN ØKONOMISK MILJØMÆSSIG SOCIAL
Energi Muliggøre prisoverkommelige, pålidelige, effektive løsninger Støtte teknologier for vedvarende energi  Beskytte sundhed og miljø
Miljø Udvide mulighederne ud fra de nye bestemmelser og innovationer Demonstrere kulstofproduktivitet for kunder Sørge for sikkerhed, sundhed og engagement