Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Senest opdateret: 4. oktober 2014

Personbeskyttelsen skal beskytte mod misbrug af dine personlige oplysninger. Behandling af personlige oplysninger er reguleret i persondataloven. Denne lov skal værne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for, at personoplysningerne har en tilstrækkelig kvalitet. For flere oplysninger om personbeskyttelse kan du se www.datatilsynet.dk. Praxair Danmark A/S og dets tilknyttede selskaber og/eller datterselskaber (herefter kaldet “Praxair”) er glad for, at du har besluttet at besøge vores websted, og vi takker for din interesse. Vi vil også gerne informere dig om, hvilke foranstaltninger vi har truffet med hensyn til personbeskyttelse.

Indsamling og brug af personlige oplysninger

Praxair Danmark A/S behandler personlige oplysninger fra sine brugere i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Når en bruger besøger Praxair Danmark A/S' websted, indsamles generelle informationer automatisk (dvs. ikke gennem registrering), men disse bliver ikke behandlet som personlige oplysninger, hvis det ikke er angivet herunder. I særdeleshed gælder det, at de netservere, der anvendes, gemmer følgende informationer: navnet på din internetleverandør, det websted du kommer fra, når du besøger os, de sider på vores websted, du besøger, mens du er på vores sider, din IP-adresse og din browser.

Sådanne informationer bliver anvendt til at skaffe informationer om brugen af vores websted for at kontrollere, at det fungerer tilfredsstillende og til markedsføringsformål i overensstemmelse med norsk lov. Desuagtet ovenstående kan sådanne informationer bliver anvendt til at fastslå ansvar i tilfælde af datakriminalitet mod webstedet.

Udlevering af personlige oplysninger

Personlige informationer, der er indsamlet, kan blive overført eller videreformidlet til andre virksomheder, der er kontrolleret af, eller som er tilknyttet Praxair Danmark A/S.

Personlige oplysninger, der er oplyst af brugere gennem forespørgsler om levering af informationsmaterialer (brochurer, informationsmaterialer mv.) ved hjælp af e-mailadresser og/eller om udførelse af tjenester og/eller bestemmelsen, der er forespurgt om og/eller til markedsføringsaktiviteter – i sidstnævnte tilfælde kun med udtrykkeligt samtykke fra brugeren. Med undtagelse af det der er nævnt herover, vil personlige oplysninger ikke blive videregivet eller blive delt med andre, med mindre dette skyldes kontraktforpligtelser eller med udtrykkeligt samtykke fra de berørte personer.

Oplysningerne vil blive gemt af vores selskab og vor tjenesteleverandør. Dine personlige oplysninger vil ikke blive gjort tilgængelige for tredjepart på nogen som helst måde af os eller af nogen person engageret af os.

Praxair bestræber sig på at beskytte privatlivets fred for børn. Praxair indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra børn under 16 år.

Kontakt os

For spørgsmål kan du kontakte os på mailadressen: danmark@praxair.com

Brug af cookies og anden internetteknologi

Praxair efterlever følgende accepterede principper for at vejlede os om beskyttelse af dine personlige informationer.

Cookies er små tekstfiler, der genereres af websteder, du besøger. Cookies gør det muligt for os at skræddersy vores websted og vores tilbud, så de er tilpasset dine ønsker og behov, og for at give dig en bedre onlineoplevelse. Herudover anvendes cookies til at registrere brugen på forskellige sider på webstedet – igen for at gøre vores informationer mere relevante i forhold til dine behov.

Vi bruger cookies til de formål, der er angivet i denne oversigt:

Cookietype Formål
Midlertidigt operative Disse cookies er nødvendige for at gøre det muligt for os at drive tjenesten, sådan som du har ønsket. Med disse cookies kan vi genkende, hvilken type bruger du er og derefter give dig tjenester i overensstemmelse hermed.
Ydelse/analyse Vi anvender disse cookies til at analysere adgangen til, brugen af og ydelsen på vores websted. Vi bruger disse informationer til at vedligeholde, drive og vedvarende forbedre vores tjenester.
Funktionelle Disse cookies gør det muligt for os at drive visse funktioner indenfor vores tjenester i overensstemmelse med de valg, du foretager. Disse cookies betyder, at vi, når du fortsætter med at bruge eller kommer tilbage til vores websted, kan tilbyde dig vores tjenester.
Målrettet/annoncering Vi bruger disse cookies til at give dig reklamer, der kan være nyttige for dig og dine interesser. Oplysningerne kan også anvendes til frekvensbegrænsninger og hjælpe os med at regulere de reklamer, du modtager, samt måle deres effektivitet.
Tredjepart Vi kan tillade vores forretningspartnere at anvende cookies på vores websted til de samme formål, som er nævnt herover. Vi kan også bruge tjenesteleverandører, der på vores vegne anvender cookies til de formål, som er nævnt herover.

Administrer dine præferencer

I de fleste browsere kan du administrere dine cookiepræferencer. Du kan indstille din browser til at afvise cookies eller slette enkelte cookies. Normalt bør du også kunne håndtere tilsvarende teknologier på samme måde, som du administrerer cookies – ved hjælp af indstillinger i din browser.

Bemærk, at hvis du vælger at blokere cookies, så kan dette forringe vores tjenester, eller forhindre at de fungerer på den rigtige måde.

Vi anvender en tredjepart, Google Analytics, til at registrere aktiviteter knyttet til vores tjenester. Hvis du ikke ønsker, at oplysninger indsamles og anvendes af Google Analytics, kan du installere et fravalg i din browser

Brugerens rettigheder

Brugere af Praxair Danmark A/S' websted kan i henhold til norsk lovgivning når som helst anvende sine rettigheder om beskyttelse af personoplysninger.

Brugeren har ret til at få oplyst, hvilke informationer der er gemt samt formålet med og metoder til behandling af informationer. Du kan anmode om, at informationer anonymiseres eller slettes.

Informationssikkerhed

Praxair Danmark A/S har tiltrådt alle minimumssikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat i norsk lovgivning vedrørende behandling af personlige oplysninger med elektroniske hjælpemidler. Personlige oplysninger må kun behandles i den periode, som er absolut nødvendig for at opnå de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vores sikkerhedsforanstaltninger er genstand for en fortløbende revision i overensstemmelse med tekniske fremskridt.

Opdateringer

Vi kan når som helst opdatere disse retningslinjer for personbeskyttelse ved at publicere en opdateret tekst på dette websted. Vi angiver en Senest opdateret-dato øverst i disse retningslinjer, så du er klar over, hvornår der er sket en ændring. Derfor bør du jævnligt tjekke disse retningslinjer for at gøre dig bekendt med vores gældende retningslinjer vedrørende personbeskyttelse. Alle ændringer træder i kraft fra det tidspunkt, de bliver publiceret, og gælder kun for oplysninger indsamlet fra dig fra og med den seneste opdateringsdato, hvis ikke andet er angivet.